Realizujemy projekt „Działaj lokalnie”

działaj lokalnie

18 czerwca podpisaliśmy umowę o dotację w ramach programu „Działaj lokalnie” organizowanego przez PAFW, którego operatorem jest Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych.
Główny cel projektu to wzmocnienie wśród mieszkańców troski i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne jakim jest dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe miasta Ustrzyki Dolne.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
– przeprowadzenie 3 dniowej akcji oczyszczania szlaków przez młodzież Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i
nr 2, Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.
– Rajd Rodziny dla mieszkańców wraz z maratonem zdobywcy szlaków
– wydanie materiałów informacyjno-reklamowych przyczyni się do wzmocnienia akcji promocyjnej miasta