Zapytania ofertowe – c.d.

swiss

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na obsługę księgową projektu pn. „Promocja tras do narciarstwa biegowego w Ustjanowej k/Ustrzyk Dolnych za pomocą narzędzi internetowych oraz filmu reklamowego – szansą na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.
Zapytanie ofertowe nr 6