Zapytania ofertowe

swiss

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi na stworzenie logotypu, strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, zdjęć i filmu promocyjnego w ramach realizowanego przez nas projektu pn. „Promocja tras do narciarstwa biegowego w Ustjanowej k/Ustrzyk Dolnych za pomocą narzędzi internetowych oraz filmu reklamowego – szansą na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5